Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY – KvětinyPro

Prodávající:
Veronika Marklová

KvětinyPro
Makovského 1392/2a
16300 Praha 6

Tel.: +420 774 173 89

Email: Marklova@kvetinypro.cz

IČO: 05530865
DIČ: CZ8755054022
Č. účtu: 277185431/0300 ČSOB

 

Ceny zboží 

 • ceny zboží jsou platné dle aktuálního ceníku zboží v době objednávky
 • všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH
 • ke každé zásilce zboží vystaví dodavatel daňový doklad, který zašle kupujícímu se zbožím, v případě osobního převzetí obdrží doklad v místě odběru a je povinen si jej při přebírání zboží překontrolovat

Způsob objednání zboží 

 • zboží lze objednat osobně v prodejně, telefonicky nebo e-mailem

Způsob platby a dodání zboží pro tuzemské odběratele 

 • v případě rozvozu zboží po Praze je zboží doručeno do 48 hodin od objednávky zboží
 • v případě osobního odběru platí odběratel pouze cenu zboží
 • zboží rozvážíme pouze po Praze

Ceny  přepravy

 • zajišťujeme či zprostředkováváme následující způsoby dodání:
 • Jednotlivé způsoby dopravy jsou nabízeny dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti.V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému, neneseme zodpovědnost za opožděné dodání zboží.
 • Všechny nabízené způsoby dopravy, jejich aktuální podmínky a ceny naleznete na webové stránce ZDE.

Chybějící zboží 

 • pokud některé zboží z Vaší objednávky není skladem, budeme Vás telefonicky nebo e-mailem informovat
 • proto je nutné zadat do osobních údajů telefon nebo e-mail a my Vám sdělíme termín dodání případně nabídneme náhradu za zboží

Ochrana osobních dat 

 • údaje z těchto dokumentů jsou použity pro komunikaci se zákazníkem a vnitřní potřeby obchodu, nejsou v žádném případě poskytovány třetí osobě
 • osobní údaje jsou chráněny podle Zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

Storno zboží 

 • odeslaná objednávka je pro obě strany závazná
 • pokud došlo k nějakému omylu, prosím kontaktujte nás co nejrychleji, pokusíme se vše vyřešit dohodou
 • prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech,že zboží se již nevyrábí a nedodává ,nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup.

Ostatní ujednání

 • V souladu s § 53 odst. 4 a 7 občanského zákoníku má zákazník možnost odstoupení od smlouvy, uzavřené prostředky komunikace na dálku, bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. V takovém případě se zákazník zavazuje uhradit provozovateli (firmě KvětinyPro Veronika Marklová) manipulační a režijní náklady ve výši 290 Kč.
 • Zákazník je povinen o odstoupení od smlouvy informovat provozovatele e-mailovou zprávou, nebo písemně a uvést číslo objednávky a bankovní spojení, na které si přeje poukázat platbu za vrácené zboží. Vrácené zboží musí být kompletní a to včetně kopie nabývacího dokladu, návodu a záručního listu ( pokud byl tento součástí dodávky).Po obdržení v pořádku vráceného zboží,bude odběrateli vystaven a zaslán dobropis,který se v originále odsouhlasí podpisem a zašle zpět dodavateli. Po splnění všech podmínek se provozovatel zavazuje v případě oprávněného požadavku odeslat platbu za vrácené zboží do 5-ti pracovních dnů od jeho obdržení na účet udaný zákazníkem.Odstoupení od smlouvy se nevztahuje na barvy a produkty na zakázku namíchané,z důvodu tzv.barvy dělané na míru.

Záruka, servis

 • Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců ode dne prodeje, pokud není uvedeno jinak (záruka se nevztahuje na nesprávné umístění dekorace, nesprávné skladování či nevhodnou manipulaci). Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci do 30 dnů ode dne jejího obdržení. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 dnů ode dne jejího obdržení. Vyskytne-li se na Vámi zakoupeném zboží vada, která spadá do záruky, spojte se s námi prosím prostřednictvím kontaktů, uvedených v sekci kontakt.

Potřebujete-li více informací o objednávaném zboží, kontaktujte nás, rádi Vám poradíme.